opsommingsteken

INSPECTIE

Inspectie betekent zorgvuldig veldwerk. Niet alleen de aanwezige speeltoestellen kunnen worden de ge´nspecteerd, maar ook de gehele speellocatie. De toestellen en ondergronden worden ge´nspecteerd volgens de NEN-EN1176-serie en NEN-EN 1177.

De inspectie kan bestaan uit drie onderdelen: inspectie van het toestel zelf, de ondergrond en de omgeving. De toestelinspectie vind standaard controle plaats op beknellinggevaren, stabiliteit, fundering, verbindingen, draaiende en/of bewegende delen, ophangingen en algemene veiligheidseisen voor de constructie en de situering van het toestel.

Verder worden de materialen waaruit het toestel is vervaardigd nauwkeurig onderzocht op onder andere houtrot en roestende, scherpe, ontbrekende of uitstekende delen. Bij inspectie van ondergronden en opvangzones zijn onder andere de aanwezigheid van voldoende valdempend materiaal en de conditie van dit materiaal van belang. De omgeving wordt gecontroleerd op gevaren van de eventueel omliggende beplanting en aanwezig straatmeubilair