opsommingsteken

PERIODIEK ONDERHOUD

Als beheerder van speeltoestellen is het uw taak en plicht om de speeltoestellen en veilige ondergronden regelmatig aan een visuele en periodieke inspectie te onderwerpen. Ook voor deze inspecties bent u bij Speelwacht aan het goede adres.

Speelwacht biedt u de mogelijkheid van een onderhoudsovereenkomst, waarbij inspecties en eventuele reparaties
volgens de wettelijk gestelde normen periodiek worden uitgevoerd. Eventuele gebreken worden zo tijdig ontdekt en nog belangrijker: kunnen tijdig worden hersteld om onnodig letsel te voorkomen.