opsommingsteken

ONTWERP en AANLEG

Speelwacht ontwerpt graag een speelplaats voor u, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde speeltoestellen. Vervolgens heeft u de mogelijkheid de complete aanleg of renovatie van een speelplaats door Speelwacht te laten verzorgen.

Hieronder valt bijvoorbeeld het herstellen en/of leveren en aanbrengen van bestrating, speeltoestellen en valveilige ondergronden, herinrichten, ophogen en/of aanleggen van beplanting en grasvelden. Onderhoud en nazorg behoren ook tot de mogelijkheden.

Dit betekent dat u één aanspreekpunt heeft voor alle voorkomende werkzaamheden. Bovendien heeft u de garantie dat uw speelplaats veilig is en voldoet aan de wettelijke eisen. Na aanleg worden de specificaties van de toestellen en van de veilige ondergronden opgenomen in een praktisch logboek.