opsommingsteken

REGELGEVING

Een speeltoestel is volgens het Warenwetbesluit 'een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaartekracht of fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt'. Fabrikanten van speeltoestellen en beheerders van speelterreinen zijn sinds maart 1997 verplicht zich te houden aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (=WAS). Hierin staat onder andere dat speeltoestellen veilig dienen te zijn en dat de beheerder verantwoordelijk is voor de toestand van het toestel. (WAS is geldig sinds 2003 en heette voorheen Besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.)

Het Warenwetbesluit heeft betrekking op alle speelplaatsen en speeltoestellen voor publiek gebruik, zowel in de buitenlucht, als in binnenruimtes. Het gaat daarbij om openbare gelegenheden, maar ook om niet vrij toegankelijke inrichtingen. Nagenoeg alle speeltoestellen vallen onder het Warenwetbesluit, of het nu een speeltoestel of speeltuin bij een restaurant is, op een camping, in een winkel, bij een school, sportclub of een kinderdagverblijf.