opsommingsteken

OVER ONS

Speelwacht Nederland is als onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in diverse activiteiten rondom speelgelegenheden. Heeft u toestellen in beheer of is u gevraagd een speelplaats te ontwerpen ?
Dan is een van uw doelstellingen vast en zeker dat de speeltoestellen veilig dienen te zijn voor de kinderen die er gebruik van maken. Sterker nog:
u bent dit verplicht !

Speelwacht biedt ondersteuning met de volgende activiteiten:
- Veiligheids- en functionele inspecties van speelgelegenheden
- Onderhoud en reparaties van speelgelegenheden
- Herstelwerkzaamheden bij calamiteiten met speeltoestellen
- Verplaatsen van speeltoestellen

- Ontwerp, aanleg of renovatie van speelplaatsen en schoolpleinen